اطلاعات جمعیتی

طبق آمار جمعیتی 20 ساله (1365-85)، روستای مزرعچه دارای جمعیت 440 نفر در سال 1365، 471 نفر در سال 1375 و 452 نفر در سال 1385 بوده است که با گذشت 20 سال جمعیت روستا روند افزایشی اندکی داشته است. اما براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت روستا در سال 1390 برابر با 445 نفر گزارش شده است که نشان از کاهش جمعیت می دهد. بعد خانوار نیز در سال های 1365 برابر با 87 خانوار بوده استکه در سال 1375 برابر با 106 خانوار و در سال 1385 برابر با 126 خانوار گزارش شده است یعنی بعد خانوار نیز در این سالها رو به افزایش و در سالهای اخیر مطبق با گگزارش سال 1390 برابر با 127 خانوار و با کاهش همراه بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

19 − یک =

فهرست