اشتغال و اقتصاد

کشاورزی

عمده فعالیت اقتصادی روستای مزرعچه کشاورزی می باشد. اگرچه خشکسالی در سالهای اخیر سبب کاهش شاغلین این بخش و کاهش راندان تولید و درآمد شده است. کمبود بارش ها امکان کاشت دیم را در روستا فراهم نیاورده است و صرفا کشاورزی متکی به آبیاری می باشد و سبب ضعیف و فقیر شدن مراتع گردیده است.

به طور کلی بخش عمده درآمد منطقه از طریق کشاورزی تامین می گردد و با توجه به ساختار اقتصادی روستایی منطقه و فقدان تاسیسات زیربنایی صنعتی در این منطقه و پایین بودن سطح خدمات موجود در منطقه، بخش غالب جمعیت روستایی به فعالیت کشاورزی مشغول می باشند.

زراعت و باغداری

طبق آمار اخذ شده از روستا، روستای مزرعچه دارای ۴۵ هکتار اراضی قابل کشت و ۱۵ هکتار باغات می باشد.

دامداری

دامداری در روستای مزرعچه به صورت دامداری دهقانی صورت می گیرد. در این شیوه از دامداری معیشت روستاییان تمام به دام بستگی ندارد بلکه آنان ضمن داشتن زراعت و غیره تعدادی دام نیز نگه داری می کنند. تمامی دامداران روستا در کنار فعالیت دامداری به کشاورزی نیز می پردازند.  

صنعت و معدن

با توجه به قرار گیری فولاد مبارکه در اطراف این ناحیه بخشی از نیروی کار در این کارخانه مشغول به کار می باشند.

خدمات

بخش خدمات که شامل مشاغل تجاری (خرده فروشی)، اداری، بهداشتی و حمل و نقل می باشد که تعداد  اندکی از اهالی روستا نیز در بخش های خدماتی بویژه بخش صنعت و صنایع کارگاهی مشغول به فعالیت می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × چهار =

فهرست