اطلاعات جمعیتی

طبق آمار جمعیتی ۲۰ ساله (۱۳۶۵-۸۵)، روستای مزرعچه دارای جمعیت ۴۴۰ نفر در سال ۱۳۶۵، ۴۷۱ نفر در سال ۱۳۷۵ و ۴۵۲ نفر در سال ۱۳۸۵ بوده است که با گذشت ۲۰ سال جمعیت روستا روند افزایشی اندکی داشته است. اما براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت روستا در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴۴۵ نفر گزارش شده است که نشان از کاهش جمعیت می دهد. بعد خانوار نیز در سال های ۱۳۶۵ برابر با ۸۷ خانوار بوده استکه در سال ۱۳۷۵ برابر با ۱۰۶ خانوار و در سال ۱۳۸۵ برابر با ۱۲۶ خانوار گزارش شده است یعنی بعد خانوار نیز در این سالها رو به افزایش و در سالهای اخیر مطبق با گگزارش سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۲۷ خانوار و با کاهش همراه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

پانزده − پانزده =

فهرست