فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا
عنوان پروژه محل اجرا اعتبار مورد نیاز شرح مشارکت دهیاری
احداث پارک در داخل بافت روستا
احداث پارکینگ جهت وسایل نقلیه سنگین و حمل و نقل عمومی
مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و دگیر بلایای طبیعی و غیرطبیعی
احداث واحدهای تجاری مورد نیاز روستا
یکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستا با مدیریت جهاد کشاورزی
احداث فضای فرهنگی و هنری در روستا
بهبود و ارتقا سیستم فاضلاب روستایی
رفع آب های سطحی مازاد
فهرست