مردم شناسی

همه مردم روستای مزرعچه فارس هستند. مذهب رسمی همه آنها شیعه می باشد و به زبان فارسی صحبت می کنند بررسی های انجام شده در روستای مزرعچه حاکی از آن است که ساختار اجتماعی روستا منطبق بر ساختار اقتصادی روستا می باشد و شامل دو گروه عمده کشاورز و غیر کشاورز می باشد. در مجموع روستای مزرعچه دارای ساختار اجتماعی نسبتا همگنی می باشد و قشربندی خاصی در آن مشاهده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک + هجده =

فهرست