پروژه های عمرانی روستای مزرعچه

عنوان پروژه : 
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر

احداث بلوار روستا

بازدید بخشدار از پروژه های عمرانی روستای مزرعچه

پروژه ۳

عنوان پروژه :  محل اجرا:. سال شروع : سال خاتمه: نحوه اجرا: عنوان پیمانکار : اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال محل تامین اعتبار : …………….. مساحت عرصه:  .…………. مترمربع مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر بازدید بخشدار از پروژه های عمرانی روستای مزرعچهبیشتر بخوانید

پروژه عمرانی دهیاری مزرعچه

عنوان پروژه :  محل اجرا:. سال شروع : سال خاتمه: نحوه اجرا: عنوان پیمانکار : اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال محل تامین اعتبار : …………….. مساحت عرصه:  .…………. مترمربع مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر بازدید بخشدار از پروژه های عمرانی روستای مزرعچهبیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار + سه =

فهرست